نمایش 1–12 از 16 نتیجه

ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی خلاقیت

بسته آموزش خلاقیت (آموزش جانداران)

43,000 تومان50,000 تومان 40,000 تومان45,000 تومان
ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی خلاقیت

بسته آموزش خلاقیت (آموزش محیط زندگی)

5 از 5
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی خلاقیت

بسته آموزش خلاقیت (آموزش مدل حرکتی)

ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی خلاقیت

بسته آموزش خلاقیت مدل حمل و نقل

5 از 5
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته آموزشی روبو روبو

۳۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا پیشرفته (Smart)

۵۶۳,۵۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا سطح ۲ (STEM 2)

۲۴۵,۰۰۰ تومان
ویژه
۳,۶۳۱,۰۰۰ تومان ۳,۴۳۱,۰۰۰ تومان
ویژه
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان
ویژه
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
ویژه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ویژه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان