۸۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی مکانیک و آموزش ابتدایی الکترونیک؛ ساخت رباتهای فوتبالیست، منجنیق، تله کابین، رالی، آتش نشان،

و ساخت انواع ربات های جنگجو با قابلیت حمله و دفاع
شرکت در جشنواره های مختلف جنگ ربات ها
و….