۲۷۵,۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی آریانا سطح 2 (STEM 2) مکمل بسته سطح یک آریانا می باشد. با استفاده از این دوبسته شما می توانید سازه های بسیاری بسازید و دست شما برای ساخت هر نوع رباتی باز است. این بسته شامل موتور و آدابتور و برد کنترل نمی باشد.