۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

مواردی که در این بسته آموزش داده می شود:

کودک در این بسته آموزشی علاوه بر مباحث مربوط به خلاقیت با موارد زیر آشنا می شود.

طبقه بندی جاندار= این که جاندار از چه نوع طبقه ای است؟ خزنده گان.دوزیست.حشرات و
آناتومی بدن جاندار=تعداد دست و پا 
تغذیه جاندار
تولید مثل
نحوه زندگی

این بسته آموزشی شامل 40 قطعه می باشد

25 در انبار