۴۹,۰۰۰ تومان

در این دوره آموزشی به صورت تصویری با نحوه ی ساخت ربات
فوتبالیست آشنا می شوید.

این دوره شامل بخش های زیر می باشد:
– ساخت یک ربات فوتبالیست به صورت کامل
– اتصالات، ساختار ایمن و تعادل ربات

– نحوه استفاده از شوتر در ربات فوتبالیست
– ابزار های دفاعی در ربات فوتبالیست
– ابزار های هجومی در ربات فوتبالیست
– ترفند های مهم در ساخت ربات فوتبالیست
– عوامل کلیدی برای پیروزی در مسابقات ربات فوتبالیست