نمایش یک نتیجه

ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته آموزشی روبو روبو

۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳۹۸,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا پیشرفته (Smart)

۶۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا سطح ۲ (STEM 2)

۲۷۵,۰۰۰ تومان
ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

ریموت کنترل بیسیم

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه آموزشی رباتیک- ربات حیوانات یک

۷۹,۰۰۰ تومان
ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک- ربات جنگجو

۸۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه رباتیک آریانا- سطح یک

5 از 5
۱۷۵,۰۰۰ تومان