نمایش یک نتیجه

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته آموزشی روبو روبو

۳۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا پیشرفته (Smart)

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

بسته ی آموزشی آریانا سطح ۲ (STEM 2)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه آموزشی رباتیک- ربات حیوانات یک

۷۹,۰۰۰ تومان
ویژه

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک- ربات جنگجو

۸۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی و مدل سازی رباتیک

مجموعه رباتیک آریانا- سطح یک

5 از 5
۱۵۵,۰۰۰ تومان