متد آموزشی مورد استفاده در دوره های آموزشی کانون رباتیک کرمان تا حد امکان مطابق با کتب درسی دانش آموزان می باشد. در کتاب آموزشی رباتیک با عنوان مکانیک ۱ از سرفصل های زیر استفاده گشته است که دانش پژوهان در طول سال های تحصیلی با این مباحث به صورت تئوری آشنا می شوند.

meno

همانطور که در سرفصل های بالا مشاهده می نمایید مطالب علمی در قالبی عملی بیان گردیده است تا دانش پژوه با تامل و تفکر پیرامون این مطالب و انجام آزمایش ها و پروژه های عملی درک بالایی از این مطالب داشته باشد.

تالیف این کتاب توسط استاد محمد حسین کارگر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و  استاد اسفندیار معتمدی و سرکار خانم نفیسه اسماعیلی انجام شده است.

جناب آقای اسفندیار معتمدی از مولفین کتاب های درسی دانش آموزان در دروس علوم و فیزیک می باشند.n00218025-b

ایشان علاوه بر کتاب‌های دوره ابتدایی، هشت جلد کتاب فیزیک برای هنرستان‌ها و رشته‌های فنی و حرفه‌ای با همکاری آقای دکتر گلستانیان ، آقای دکتر بهار و آقای اصغر لطفی نوشته است. کتاب درسی فیزیک دانش‌سرای مقدماتی و دانش‌سرای راهنمایی تحصیلی را نیز در سال ۱۳۵۸ تألیف و منتشر کرده است. ایشان هم‌چنین کتاب تاریخ علوم را برای مراکز تربیت معلم نوشته است. در مجموع در نوشتن ۱۷ کتاب درسی مشارکت داشته است.

بنابرین همانطور که بیان گردید در مباحث آموزشی رباتیک سعی شده است تا از تجربیات این عزیزان جهت همگام سازی مطالب آموزشی رباتیک با مطالب کتب درسی استفاده شود.