ثبت نام

برای ثبت نام در دوره آموزش رباتیک (ساخت ربات) کافیست فرم زیر را تکمیل نمایید و بر روی دکمه ثبت نام و تایید اطلاعات کلیک نمایید.

توجه: برای تکمیل این فرم فقط تا ساعت ۲۰ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ فرصت دارید البته در صورتیکه ظرفیت تکمیل نشده باشد. بنابراین الویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.