بک آپ

این بخش شامل برخی از کد کوتاه است که به Jannah Extinsions نیاز دارد. شما می توانید آن را از منوی تنظیمات تم < نصب پلاگین نصب کنید.

[section bg_color=”rgb(237, 239, 241)” border=”1px 0px 1px 0px” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.13)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3796″ margin=”0px 0px 0px 0px” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[ux_image id=”2140″ depth=”2″]

[ux_image id=”4663″]

[ux_image id=”3769″]

[ux_image]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”122″]

[ux_slider bullet_style=”simple” timer=”5000″]

[ux_image id=”4780″ link=”http://kermanrobo.ir/deebot/”]

[ux_image id=”4779″ link=”http://kermanrobo.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/” target=”_blank”]

[ux_banner bg=”4768″ bg_color=”rgb(82, 82, 82)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” border=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”3″]

[/ux_banner]
[ux_image id=”47811″]

[/ux_slider]
[row_innerr]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

[tabgroup type=”vertical” nav_style=”normal” align=”center”]

[tab title=”دوره آموزشی رباتیک ویزه شهرک باهنر”]

[ux_banner height=”340px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box width=”50″ width__sm=”96″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

پیشــنهاد شگفت انگیــــز امروز

312 هزار تومان=> 249 هزار تومان

ارائه متُد آموزشی نوین شامل 18 ترم

برترین قطعات آموزش رباتیک دنیا برند مکانو آلمان

استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای

برترین برند آموزش رباتیک دانش آموزی استان کرمان

فرصت باقی مانده تا این پیشنهاد

[ux_countdown size=”144″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” year=”2017″ month=”4″ day=”19″ t_plural=”*” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_day=”روز” t_week=”هفته” t_sec=”ثانیه”]

[/text_box]
[ux_image id=”3658″ width=”31″ width__sm=”38″ depth=”2″ depth_hover=”2″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″” position_y=”10″ position_y__sm=”0″]

[/ux_banner]

[/tab]
[tab titlee=”بلیط مجموعه بازی های رباتیک کرمان”]

[ux_banner height=”300px” bg=”4643″ bg_size=”medium” bg_pos=”20% 0%”]

[text_box width=”42″ width__sm=”96″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

پیشــنهاد شگفت انگیــــز امروز

12 هزار تومان=> 3 هزار تومان

مسابقه ربات فوتبالیست

مسابقه ربات جنگجو

مسابقه ربات حمل اجسام

مسابقه ربات تعقیب خط

فرصت باقی مانده تا این پیشنهاد

[ux_countdown size=”144″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” year=”2017″ month=”4″ day=”19″ t_plural=”*” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_day=”روز” t_week=”هفته” t_sec=”ثانیه”]

[/text_box]
[ux_image id=”4661″ width=”41″ depth=”2″ depth_hover=”2″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”70″” position_y__sm=”70″]

[/ux_banner]

[/tab]
[tab titlee=”بسته آموزش رباتیک در منزل”]

[ux_banner height=”300px” bg=”4643″ bg_size=”medium” bg_pos=”20% 0%”]

[text_box width=”42″ width__sm=”96″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

پیشــنهاد شگفت انگیــــز هفتـه

330 هزار تومان=> 310 هزار تومان

آموزش برنامه نویسی پیشرفته

همراه با کتاب خودآموز فارسی

CD نرم افزار برنامه نویسی

محصول برند قدرتمند روبو روبو کره جنوبی

فرصت باقی مانده تا این پیشنهاد

[ux_countdown size=”144″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” year=”2017″ month=”4″ day=”19″ t_plural=”*” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_day=”روز” t_week=”هفته” t_sec=”ثانیه”]

[/text_box]
[ux_image id=”3653″ width=”41″ depth=”2″ depth_hover=”2″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”70″” position_y__sm=”10″]

[/ux_banner]

[/tab]
[tab titlee=”مجموعه آموزشی ساخت ربات جنگجو”]

[ux_banner height=”300px” bg=”4643″ bg_size=”medium” bg_pos=”20% 0%”]

[text_box width=”44″ width__sm=”96″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

پیشــنهاد شگفت انگیــــز امروز

49 هزار تومان=> 39 هزار تومان

آموزش ساخت ربات جنگجو

تصویری و به زبانی ساده

آماده سازی جهت مسابقات کشوری ربات جنگجو

ارائه ترفند های سری ربات برنده

فرصت باقی مانده تا این پیشنهاد

[ux_countdown size=”144″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” year=”2017″ month=”4″ day=”19″ t_plural=”*” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_day=”روز” t_week=”هفته” t_sec=”ثانیه”]

[/text_box]
[ux_image id=”4662″ width=”41″ depth=”2″ depth_hover=”2″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”70″” position_y__sm=”5″]

[/ux_banner]

[/tab]
[tab title=”جاروبرقی رباتیک مدل Deebot 799″]

[ux_banner height=”300px” bg=”4643″ bg_size=”medium” bg_pos=”20% 0%”]

[text_box width=”42″ width__sm=”96″ position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

پیشــنهاد شگفت انگیــــز امروز

3631 هزار تومان=> 3499 هزار تومان

برند برتر اکوکس آلمان

نظافت تا 250 متر مربع

تخلیه اتوماتیک زباله دان

شارژ اتوماتیک

فرصت باقی مانده تا این پیشنهاد

[ux_countdown size=”144″ bg_color=”rgb(0, 0, 0)” year=”2017″ month=”4″ day=”19″ t_plural=”*” t_hour=”ساعت” t_min=”دقیقه” t_day=”روز” t_week=”هفته” t_sec=”ثانیه”]

[/text_box]
[ux_image id=”4669″ width=”41″ depth=”2″ depth_hover=”2″ position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”90″” position_y__sm=”70″]

[/ux_banner]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”365px” bg=”4858″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 00)”]

[text_box width=”38″ width__sm=”90″ width__md=”48″ scale__sm=”154″ padding=”5px 20px 5px 5px” position_x=”20″ position_x__sm=”5″ position_x__md=”5″ position_y=”70″ position_y__sm=”75″ text_align=”left” text_depth=”2″ bg=”rgba(18, 186, 117, 0.68)” depth=”3″ depth_hover=”2″]

روز زن و روز مادر مبارک

[/text_box]
[text_box width=”42″ width__sm=”91″ width__md=”52″ scale__sm=”116″ scale__md=”91″ padding=”5px 20px 5px 5px”” padding__md=”0px 0px 0px 0px” position_x=”15″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”0″ position_y=”100″ position_y__sm=”100″ text_align=”left” text_depth=”2″]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”7″]

فروش ویژه جاروهای رباتیک

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”55″]

[button text=”خرید” color=”secondary” animate=”fadeInLeft” radius=”45″ depth=”2″ depth_hover=”3″ icon=”icon-gift” link=”http://kermanrobo.ir/deebot” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 2555)”]

[row col_style=”divided”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”3662″ img_width=”51″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

صفحه اینستاگرام کرمان ربات

در اینستاگرام بیش از 10000 نفر ما را دنبال می کنند

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUpp”]

[featured_box img=”3663″ img_width=”51″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

کانال آپارات کرمان ربات

ویدیوهای دانش پژوهان ما بیش از 110000 بار دیده شده اند

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUpp”]

[featured_box img=”3664″ img_width=”51″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

کانال تلگرام کرمان ربات

در کانال کرمان ربات روزانه 3 مطلب جذاب برای شما منتشر میگردد.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 2555)”]

[row col_style=”divided”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”bold-center” text=”همکاران ما” icon=”icon-user-o”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUpp”]

[featured_box img=”1449″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

مدارس همکار

لیست مدارسی که تاکنون در استان کرمان با ما همکاری داشته اند

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUpp”]

[featured_box img=”1450″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

اساتید کرمان ربات

در این بخش استید حوزه رباتیک کرمان ربات معرفی شده اند.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUpp”]

[featured_box img=”1452″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”3″ margin=”px px px px”]

نمایندگان کرمان ربات

آشنایی با نمایندگان کرمان ربات و اقدام برای اخذ نمایندگی

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”bold-center” text=”همین حالا سفارش دهید” icon=”icon-shopping-cart” margin_top=”10pxx”]

[ux_product_categories style=”overlay” columns=”5″ depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”3000″ show_count=”0″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.42)” image_hover=”zoom” text_pos=”middle” text_size=”small”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”122″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”122″]

[/col]

[/row]
[title style=”bold-center” text=”فروش ویژه ربات های خانگی” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”10pxx”]

[title style=”bold-center” text=”بسته های قطعات ساخت ربات” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”10px”]

[title style=”bold-center” text=”دوره های آموزش حضوری کرمان ربات” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”10px”]

[ux_products style=”normal” type=”masonry” depth=”1″ depth_hover=”5″ ids=”3583,3525,3593,3562″ text_align=”left”]

[title style=”bold-center” text=”بسته های آموزش تصویری رباتیک” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”21px” margin_bottom=”25px” link_text=”نمایش همه” link=”#”]

[title style=”bold-center” text=”آخرین اخبار کرمان ربات” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”21px” margin_bottom=”25px” link_text=”نمایش همه” link=”#”]

[blog_posts style=”normal” type=”masonry” width=”full-width” depth=”1″ posts=”4″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” readmore=”مشاهده مطلب” readmore_color=”secondary” badge_style=”circle-inside”]

[title style=”bold-center” text=”ربات های برتر دانش پژوهان” icon=”icon-shopping-bag” margin_top=”21px” margin_bottom=”25px” link_text=”نمایش همه” link=”#”]

[ux_products style=”normal” columns=”5″ depth=”1″ cat=”48″ show=”featured”]

[blog_posts style=”normal” type=”masonry” width=”full-width” depth=”1″ posts=”4″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” readmore=”مشاهده مطلب” readmore_color=”secondary” badge_style=”circle-inside”]

[title style=”bold-center” text=”ما را در اینستاگرام دنبال کنید” icon=”icon-facebook” margin_top=”10px”]

[ux_instagram_feed username=”kermanrobo” type=”slider” width=”full-width” columns=”8″]

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن