ثبت نام

تماس با ما

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[map height=”350px” lat=”30.3026603″ long=”57.0511228″ zoom=”15″ content_width=”41″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”0″ position_y__sm=”100″ controls=”true” map_type_control=”0″ color=”#7797e7″ saturation=”-26″]

شعبه یک کانون رباتیک کرمان

کرمان- بلوار جهاد- بین کوچه ۴۵ و ۴۷- جنب بانک قوامین- کانون رباتیک کرمان

[/map]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10px 20px 0px 0px” align=”left”]

[map height=”350px” lat=”30.2981028″ long=”57.0262319″ zoom=”16″ content_width=”41″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”0″ position_y__sm=”100″ controls=”true” map_type_control=”0″ color=”#f0463c” saturation=”-26″]

شعبه دو کانون رباتیک کرمان

کرمان- شهرک باهنر- بحرالعلوم۱۵-  کرمان ربات

[/map]

[/col]


[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”14px 14px 14px 0px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.92)” depth=”2″ depth_hover=”2″]

دفتر مرکزی کرمان: 

آدرس: کرمان- بلوار جهاد- بین کوچه ۴۵ و ۴۷- جنب بانک قوامین- کانون رباتیک کرمان

تلفن تماس: ۳۲۷۲۱۸۵۹ ۰۳۴

ساعت کار: ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰  و  ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰

کد پستی: ۷۶۱۹۸۵۵۸۴۹

 

شعبه دو کانون رباتیک کرمان:

آدرس: کرمان- شهرک باهنر- بحرالعلوم۱۵-  کرمان ربات

تلفن تماس: ۳۲۴۶۰۰۷۲ ۰۳۴

ساعت کار: ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”14px 14px 14px 14px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.9)” depth=”2″ depth_hover=”2″]

بسیار خوشحالیم که به هردلیلی میخواهید با ما ارتباط برقرار نمایید فقط چون حجم ایمیل هایی که به دست ما میرسد کمی بالاست سوالات و درخواست های خود را از قسمت های مربوطه ارسال نمایید چون در غیر این صورت علی رغم میل باطنی نمیتوانیم به درخواست شما پاسخ دهیم.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

[/col]