شعبه یک کانون رباتیک کرمان

کرمان- بلوار جهاد- بین کوچه ۴۵ و ۴۷- جنب بانک قوامین- کانون رباتیک کرمان

شعبه دو کانون رباتیک کرمان

کرمان- شهرک باهنر- بحرالعلوم۱۵-  کرمان ربات

دفتر مرکزی کرمان: 

آدرس: کرمان- بلوار جهاد- بین کوچه ۴۵ و ۴۷- جنب بانک قوامین- کانون رباتیک کرمان

تلفن تماس: ۳۲۷۲۱۸۵۹ ۰۳۴

ساعت کار: ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰  و  ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰

کد پستی: ۷۶۱۹۸۵۵۸۴۹

 

شعبه دو کانون رباتیک کرمان:

آدرس: کرمان- شهرک باهنر- بحرالعلوم۱۵-  کرمان ربات

تلفن تماس: ۳۲۴۶۰۰۷۲ ۰۳۴

ساعت کار: ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰

بسیار خوشحالیم که به هردلیلی میخواهید با ما ارتباط برقرار نمایید فقط چون حجم ایمیل هایی که به دست ما میرسد کمی بالاست سوالات و درخواست های خود را از قسمت های مربوطه ارسال نمایید چون در غیر این صورت علی رغم میل باطنی نمیتوانیم به درخواست شما پاسخ دهیم.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .